Eenvoudige Puzzeltjes Moeilijkere Puzzels Stokjes, Munten & Meer... Grappige Raadsels & Puzzelgrappen Rekenprobleempjes Moeilijkere Rekenproblemen Logische Puzzels Hersenkrakers Complexe Problemen Hersentests & Experimenten Quizzen
Een korte inleiding Cookiebeleid Links

Rekenprobleempjes

De puzzels zijn gemarkeerd met sterren (★) die de moeilijkheidsgraad van de betreffende puzzel aangeven.

Terug naar de hoofdpagina

Tenen Tellen ★

Puzzel

Er rijdt een schoolbus van Veldhoven naar Roosendaal. In de bus zitten 4 kinderen. Elk kind heeft 4 rugzakken bij zich. In elke rugzak zitten 4 honden. Elke hond heeft 4 puppy's bij zich. Al deze honden hebben 4 poten, met 4 tenen aan elke poot.

De vraag: Wat is het totaal aantal tenen in de bus?

Het antwoord: Klik hier!

Grote Getallen ★

Puzzel

Gebruikmakend van de cijfers 1 tot en met 9 moeten twee getallen gemaakt worden. Het product van deze twee getallen moet zo groot mogelijk zijn. Alle cijfers moeten precies één keer voorkomen.

De vraag: Wat zijn de twee gevraagde getallen?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: Er zijn twee getallen, die met elkaar vermenigvuldigd tienduizend opleveren, maar geen van beide een 0 bevatten.

Welke getallen zijn dit?

Nog een antwoord: Klik hier!

Jongens en Meisjes ★

Puzzel

Ronald en Michelle hebben twee kinderen. De kans dat het eerste kind een meisje is, is 50%. De kans dat het tweede kind een meisje is, is ook 50%. Ronald en Michelle vertellen je dat ze een dochter hebben.

De vraag: Hoe groot de kans dat hun andere kind ook een meisje is?

Een hint: Klik hier!

Het antwoord: Klik hier!

Kwadraten Koppelen ★

De getallen 1 tot en met 16 kunnen in een zodanige reeks gezet worden, dat de som van elke twee opeenvolgende getallen een kwadraat is.

De vraag: Hoe kan dit gedaan worden?

Het antwoord: Klik hier!

Sprinten op de Spoorbrug ★

Trein

Charles loopt over een spoorbrug. Op het moment dat hij nog maar tien meter verwijderd is van het midden van de brug, hoort hij achter zich een trein aankomen. Op dat moment is de trein, die met een snelheid van 90 km per uur rijdt, net zo ver van de brug af als de brug lang is. Charles bedenkt zich geen moment en rent de brug af, recht op de trein af. Zodoende mist hij de trein met slechts vier meter speling! Als Charles echter even snel de andere kant op was gerend, had de trein hem acht meter voor het einde van de brug geraakt.

De vraag: Hoe lang is de spoorbrug?

Het antwoord: Klik hier!

Charlies Kippen ★

Kuiken

Boer Charlie heeft een kippenboerderij. Op een dag berekent Charlie na hoeveel dagen zijn kippenvoer op zal zijn. Hij merkt op dat als hij 75 van zijn kippen zou verkopen, hij de resterende kippen twintig dagen langer kan voeden met het kippenvoer dat hij heeft, en dat als hij 100 extra kippen zou kopen, zijn kippenvoer vijftien dagen eerder op zou zijn.

De vraag: Hoeveel kippen heeft boer Charlie?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: Eén kip legt twee eieren in drie dagen. Hoeveel eieren leggen drie kippen in negen dagen?

Nog een antwoord: Klik hier!

Roeien over de Rivier ★

Puzzel

Patrick en Eric bevinden zich op tegenoverliggende oevers van een rivier. Ze hebben allebei een roeiboot.

Ze vertrekken tegelijkertijd met hun roeiboot naar de overkant. Hierbij passeren ze elkaar op 180 meter van de oever waarvan Patrick vertrok. Bij het bereiken van de overkant rusten ze allebei even lang uit voordat ze terugkeren. Op de terugweg passeren ze elkaar op 100 meter van de oever waarvan Patrick terugkeerde.

Patrick en Eric roeien heen en terug met constante snelheid, maar Eric roeit het snelst.

De vraag: Hoe breed is de rivier?

Het antwoord: Klik hier!

Sluipende Spin ★

Puzzel

Een rechthoekige kamer heeft een lengte van 7,5 meter, een breedte van 3 meter, en is 3 meter hoog. Een spin zit 25 centimeter onder het plafond in het midden van een van de korte muren. Een slapende vlieg zit 25 centimeter boven de grond in het midden van de tegenoverliggende muur. De spin wil naar de vlieg lopen (d.w.z. zich alleen via de muren, vloer of plafond verplaatsen) om deze te vangen.

De vraag: Hoe kan de spin de vlieg bereiken, door slechts 10 meter te lopen?

Het antwoord: Klik hier!

Bitterballen Bestellen ★

Twee toeristen bezoeken op een mooie zomerdag de stad Gouda. Tijdens hun rondwandeling door het centrum zien ze een gezellig terras. Ze besluiten er wat te gaan drinken met een portie bitterballen erbij. De ober vertelt hun dat de bitterballen besteld kunnen worden in porties van 6, 9 of 20.

De vraag: Wat is het grootste aantal bitterballen dat niet besteld kan worden met deze porties?

Het antwoord: Klik hier!

Snelle Sommen ★

Maximumsnelheid

Een zakenman rijdt van Amsterdam naar Den Haag. De eerste helft van de afstand rijdt hij met een constante snelheid van 80 km per uur. De tweede helft van de afstand rijdt hij met een constante snelheid van 120 km per uur.

De vraag: Wat is gemiddelde snelheid van de zakenman voor de gehele reis?

Een hint: Het antwoord is niet 100 km per uur!

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: Een coureur van een raceauto reed, op een 4 km lang circuit, de eerste 2 km met een gemiddelde snelheid van 120 km per uur. Hoe hard moet hij de tweede 2 km rijden om een gemiddelde snelheid van 240 km per uur voor het gehele circuit te halen?

Nog een antwoord: Klik hier!

En nog een vraag: Makkum en Stavoren zijn twee dorpjes. Michael en Donald willen van Makkum naar Stavoren gaan. Ze vertrekken op hetzelfde tijdstip. Michael gaat op de fiets. Donald gaat met de auto die zes keer sneller is dan Michael op zijn fiets. Helaas krijgt Donald pech met zijn auto, halverwege tussen Makkum en Stavoren. Gelukkig geeft een passerende boer hem een lift naar Stavoren per tractor. Maar de boer rijdt slechts half zo snel als Michael op zijn fiets. Wie arriveert er als eerste in Stavoren?

En nog een antwoord: Klik hier!

De vierde vraag: Normaal rijdt de trein tussen Utrecht en Amersfoort met een gemiddelde snelheid van 90 km per uur. Op een dag liep de trein een kleine vertraging op. Hierdoor was de gemiddelde snelheid van de trein tussen Utrecht en Amersfoort slechts 70 km per uur en kwam de trein vier minuten te laat aan in Amersfoort. Wat is de afstand tussen de stations van Utrecht en Amersfoort?

Het vierde antwoord: Klik hier!

Vogel en Verkeer ★

Op een weg rijden twee auto's naar elkaar toe; zij bevinden zich op een afstand van 100 kilometer van elkaar. De linkse auto rijdt met een snelheid van veertig kilometer per uur en de rechtse auto met een snelheid van zestig kilometer per uur. Een vogel start op dezelfde plaats als de rechtse auto en vliegt met een snelheid van tachtig kilometer per uur. Als de vogel de linkse auto bereikt draait hij om van vliegrichting, en als hij weer bij de rechtse auto aankomt, keert hij zijn vliegrichting weer om, enzovoorts.

Vogel en twee auto's

De vraag: Wat is de totale afstand die de vogel heeft afgelegd op het moment dat de twee auto's bij elkaar zijn gekomen?

Het antwoord: Klik hier!

Kurk in het Kanaal ★

Puzzel

Er is een kanaal met een brug erover. Een zwemmer springt van de brug af en zwemt 1 kilometer stroomopwaarts. Na die eerste kilometer komt hij een kurk tegen. Vervolgens zwemt hij nog een half uur verder, draait zich dan om en zwemt terug. De zwemmer en de kurk komen tegelijk aan bij de brug, en de zwemmer heeft met constante inspanning gezwommen.

De vraag: Hoe snel stroomt het water in het kanaal?

Het antwoord: Klik hier!

Vierkant en Vierhoek ★

Het oppervlak van het vierkant dat hieronder wordt getoond is: 8 × 8 = 64. Het vierkant is in vier stukken geknipt: A, B, C, en D. Deze stukken zijn vervolgens weer aan elkaar gelegd tot een nieuwe vierhoek die tevens hieronder staat afgebeeld. De nieuwe vierhoek heeft echter een oppervlakte van: 13 × 5 = 65.

Puzzel Puzzel

De vraag: Hoe kun je het verschil in oppervlakte tussen het vierkant en de nieuwe vierhoek verklaren?

Het antwoord: Klik hier!

Twee Treinen ★★

Puzzel

Tussen de plaatsen Nijmegen en Venlo ligt één spoorlijn, waarover één trein heen en weer rijdt. Annette, die in de buurt van het spoor woont, vertrekt elke ochtend op een willekeurig moment tussen negen uur en half tien van huis om haar hond uit te laten. Ze loopt dan altijd dezelfde weg naar het spoor, speelt daar met haar hond tot de trein gepasseerd is, en loopt daarna terug naar huis. Je zou misschien verwachten dat Annette even vaak de trein naar Nijmegen ziet als de trein naar Venlo, maar dat is niet het geval! Annette ziet vijf keer zo vaak de trein naar Nijmegen als de trein naar Venlo.

De vraag: Hoe kan dat?

Het antwoord: Klik hier!

Vind de Vout ★★

Hieronder bewijzen we dat 2=1:

Stel dat x = y. Dan geldt:

2x - x = 2y - y

We kunnen dit herschrijven tot:

2x - 2y = x - y

We kunnen dit herschrijven tot:

2 (x - y) = x - y

En als we nu delen door x - y, krijgen we:

2 = 1

De vraag: Waar zit de fout in dit bewijs?

Het antwoord: Klik hier!

Drie Kranen ★★

Kraan

Er is een waterton met drie verschillende kranen. Met de kleinste kraan kan de waterton in 20 minuten gevuld worden. Met de middelste kraan kan de waterton in 12 minuten gevuld worden. Met de grootste kraan kan de waterton in 5 minuten gevuld worden.

De vraag: Hoe lang duurt het om de waterton te vullen met de drie kranen samen?

Het antwoord: Klik hier!

Getal Gezocht ★★

Puzzel

Er is een uniek getal van tien cijfers waarvoor het volgende geldt:

 • de cijfers 0 tot en met 9 komen elk precies één keer in het getal voor;
 • het eerste cijfer is deelbaar door 1;
 • het getal gevormd door de eerste twee cijfers is deelbaar door 2;
 • het getal gevormd door de eerste drie cijfers is deelbaar door 3;
 • het getal gevormd door de eerste vier cijfers is deelbaar door 4;
 • het getal gevormd door de eerste vijf cijfers is deelbaar door 5;
 • het getal gevormd door de eerste zes cijfers is deelbaar door 6;
 • het getal gevormd door de eerste zeven cijfers is deelbaar door 7;
 • het getal gevormd door de eerste acht cijfers is deelbaar door 8;
 • het getal gevormd door de eerste negen cijfers is deelbaar door 9;
 • het getal gevormd door de tien cijfers is deelbaar door 10.

De vraag: Welk getal is dit?

Een hint: Klik hier!

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: Er is een uniek getal waarvan het kwadraat en de derde macht samen precies alle cijfers van 0 tot en met 9 precies éénmaal gebruiken. Welk getal is dit?

Nog een antwoord: Klik hier!

En nog een vraag: Gezocht wordt een priemgetal van tien cijfers, waarin alle cijfers van 0 tot en met 9 precies éénmaal voorkomen. Het getal mag niet met een 0 beginnen. Welk getal is dit?

En nog een antwoord: Klik hier!

De vierde vraag: Nu zoeken we een getal van drie cijfers. Het is deelbaar door zowel 9 als 11, en als je het eerste en het laatste cijfer omwisselt, krijg je een getal dat slechts twee negende is van het gezochte getal. Welk getal is dit?

Het vierde antwoord: Klik hier!

Hiep Hiep Hoera! ★★

Feest!

In de klas van juffrouw Melanie zitten zesentwintig kinderen. Geen van de kinderen is geboren op 29 februari.

De vraag: Wat is de kans dat ten minste twee van de kinderen op dezelfde dag jarig zijn?

Het antwoord: Klik hier!

Wie Weet Waar Willem Woont? ★★

Puzzel

Willem woont in een straat met huisnummers 8 tot en met 100. Lisa wil weten op welk huisnummer Willem woont.

Ze vraagt hem: "Is je huisnummer groter dan 50?"
Willem geeft antwoord, maar liegt.
Daarop vraagt Lisa: "Is je huisnummer een veelvoud van 4?"
Willem geeft antwoord, maar liegt weer.
Dan vraagt Lisa: "Is je huisnummer een kwadraatgetal?"
Willem geeft antwoord naar waarheid.
Hierop zegt Lisa: "Ik weet je huisnummer, als je me nog vertelt of het eerste cijfer ervan een 3 is."
Willem geeft antwoord, maar nu weten we niet of hij liegt of de waarheid spreekt.

Lisa zegt vervolgens op welk huisnummer ze denkt dat Willem woont, maar dat is (natuurlijk) fout.

De vraag: Wat is Willems echte huisnummer?

Het antwoord: Klik hier!

De Prins en de Parels ★★

Puzzel

Lang geleden wilde een jonge Chinese prins trouwen met de dochter van een Mandarijn. De Mandarijn besloot de prins te testen. Hij gaf de prins twee lege, porseleinen vazen, 100 witte parels, en 100 zwarte parels. "Je moet alle parels in de vazen doen", zei hij tegen de prins. "Daarna roep ik mijn dochter uit de kamer hiernaast. Zij zal een willekeurige parel uit een van de twee vazen nemen. Als deze parel een zwarte is, mag je met mijn dochter trouwen."

De vraag: Wat was de beste manier waarop de prins de parels over de vazen kon verdelen?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: Je hebt drie vazen: een vaas die twee witte parels bevat, een vaas die een witte en een zwarte parel bevat, en een vaas die twee zwarte parels bevat. Uit één van deze vazen wordt een parel getrokken. De parel blijkt wit te zijn. Wat is de kans dat de andere parel in dezelfde vaas ook wit is?

Nog een antwoord: Klik hier!

En nog een vraag: Je hebt tien vazen: vijf van de vazen bevatten een witte parel en vier van de vazen bevatten een zwarte parel (merk op dat een vaas dus ook zowel een witte als een zwarte parel kan bevatten!). Je kiest willekeurig een van de vazen. Wat is de kans dat de vaas die je kiest leeg is?

En nog een antwoord: Klik hier!

Plussen & Minnen ★★

Puzzel

Hieronder staat een vergelijking die nog niet klopt. Door nu aan de linkerkant een aantal plussen en minnen tussen de cijfers te zetten (zonder hierbij de volgorde van de cijfers te veranderen) kan de vergelijking wel kloppend gemaakt worden.

123456789 = 100

De vraag: Hoeveel verschillende manieren zijn er om de vergelijking op deze wijze kloppend te maken?

Het antwoord: Klik hier!

Missende Bladzijden ★★

Puzzel

Uit een boek missen een aantal opeenvolgende bladzijden. De som van de nummers ervan is 9808.

De vraag: Welke bladzijden ontbreken?

Het antwoord: Klik hier!

Postbode Piet ★★

Puzzel

Postbode Piet bezorgt de post in het dorpje Tienhuizen. Dit dorpje bestaat, zoals de naam al doet vermoeden, uit één straat met tien huizen, genummerd van 1 tot en met 10.

In een zekere week bezorgde Piet bij twee huizen in het dorpje geen post; bij de overige huizen bezorgde hij elk driemaal de post. Elke dag bezorgde hij de post bij precies vier huizen.

De optellingen van de huisnummers waar hij post voor had waren:
op maandag: 18
op dinsdag: 12
op woensdag: 23
op donderdag: 19
op vrijdag: 32
op zaterdag: 25
op zondag: werkt hij nooit

De vraag: Welke twee huizen moesten het die week zonder post stellen?

Het antwoord: Klik hier!

Copyright © 2002 E.R. van Veldhoven. Alle rechten voorbehouden.

Allemaal Appels ★★

Appel

Op de markt verkopen mevrouw Jansen en mevrouw Klaassen appels. Mevrouw Jansen verkoopt haar appels voor een halve euro per twee stuks. De appels van mevrouw Klaassen zijn wat kleiner; zij verkoopt haar appels voor een halve euro per drie stuks. Op een zeker moment, als beide vrouwen nog over evenveel appels beschikken, wordt mevrouw Klaassen weggeroepen. Ze vraagt haar buurvrouw om zorg te dragen voor haar handel. Om het allemaal niet te ingewikkeld te maken, gooit mevrouw Jansen alle appels op een grote hoop om ze vervolgens te verkopen voor één euro per vijf stuks. Als mevrouw Klaassen aan het eind van de dag terugkomt, zijn alle appels verkocht. Maar bij het verdelen van de opbrengst blijkt er 3,50 euro tekort te zijn.

De vraag: Stel dat ze het bedrag gelijk verdelen, hoeveel komt mevrouw Jansen dan tekort aan deze deal?

Het antwoord: Klik hier!

Kameel & Bananen ★★

Puzzel

Aan de rand van een woestijn ligt een bananenplantage. De eigenaar van de plantage heeft 3000 bananen geoogst. Hij wil deze bananen per kameel naar de markt vervoeren door een stuk woestijn van 1000 kilometer lang. De eigenaar heeft slechts één kameel, die maximaal 1000 bananen tegelijk kan dragen, en één banaan opeet voor elke kilometer die hij aflegt.

De vraag: Wat is de grootste hoeveelheid bananen die afgeleverd kan worden op de markt?

Het antwoord: Klik hier!

Boeiende Boeken ★★

Puzzel

Twee vrienden, Alex en Bob, gaan samen met hun zoons, Peter en Tim, naar de boekwinkel. Ze kopen alle vier een aantal boeken; elk boek kost een bedrag in hele euro's. Als ze buiten komen, merken ze op dat elk van beide vaders 21 euro méér heeft besteed dan zijn zoon. Bovendien betaalde elk van de vier per boek net zo veel euro als het aantal boeken dat hij heeft gekocht. Het verschil tussen het aantal boeken van Alex en Peter is vijf.

De vraag: Wie is de vader van Tim?

Het antwoord: Klik hier!

Vier Vliegen ★★

Vier vliegen, twee mannetjes en twee vrouwtjes, met een verwaarloosbare afmeting, zijn gepositioneerd op de hoeken van een vierkante meter. Elke vlieg probeert het mannetje/vrouwtje dat hij/zij voor zich ziet te bereiken. Hun beginsituatie is weergegeven in het plaatje hieronder. Omdat de vliegen naar elkaar toe vliegen, zullen ze uiteindelijk samenkomen in het midden van het vierkant.

Puzzel

De vraag: Wat is de afgelegde afstand van een vlieg op het moment dat ze bij elkaar komen?

Het antwoord: Klik hier!

Briljante Breuk ★★

Breuk

Met de cijfers 0 tot en met 9 kun je twee breuken vormen die bij elkaar opgeteld precies 1 zijn.

De vraag: Hoe moet dat?

Het antwoord: Klik hier!

Ferme Fietser ★★

Fietser

Een fietser reed één kilometer met wind in de rug in drie minuten en hij deed over de terugweg, met tegenwind, één minuut meer.

De vraag: Als we er van uit gaan dat hij steeds dezelfde kracht op de pedalen uitoefent, in hoeveel tijd zou hij dan één kilometer afleggen als er geen wind was?

Het antwoord: Klik hier!

Sappige Sinaasappels ★★

Puzzel

Groenteboer W. Wortel wil zijn voorraad sinaasappels eens netjes etaleren. Al doende merkt hij dat als hij ze achter elkaar legt in groepjes van drie, er één overblijft. Hetzelfde gebeurt als hij het probeert met rijtjes van 5, 7 of 9 sinaasappels naast elkaar. Pas als hij rijtjes van 11 maakt, past het precies.

De vraag: Hoeveel sinaasappels heeft de groenteboer minimaal?

Het antwoord: Klik hier!

Komkommertijd ★★

Puzzel

Op een zonnige ochtend stalt een groenteboer 200 kilo komkommers in kisten uit voor zijn winkeltje. Op dat moment bestaan de komkommers voor 99% uit water. Het wordt die dag heel heet, waardoor de komkommers een beetje uitdrogen. De groenteboer verkoopt de hele dag geen enkele komkommer, en aan het eind van de dag bestaan de komkommers nog maar voor 98% uit water.

De vraag: Hoeveel kilo komkommers heeft de groenteboer over aan het eind van de dag?

Het antwoord: Klik hier!

Palindroom Puzzel ★★

Een getal wordt een palindroom genoemd wanneer het gelijk is aan datzelfde getal met alle cijfers in omgekeerde volgorde. Bijvoorbeeld, 2772 is een palindroom.

We hebben iets curieus ontdekt. We namen het getal 461, draaiden de cijfers om, wat resulteerde in het getal 164, en berekenden de som van deze twee getallen:

    461
    164 +
   -------
    625

We herhaalden het proces van het omdraaien van de cijfers en het berekenen van de som nog twee keer:

    625
    526 +
   -------
   1151
   1511 +
   -------
   2662

Tot onze verrassing, was het resultaat 2662 ook een palindroom. We besloten om te kijken of dit puur toeval was of niet. Dus namen we nog een driecijferig getal, draaiden het om, wat een groter getal opleverde, en sommeerden de twee. Het resultaat was geen palindroom.

We herhaalden het proces, wat resulteerde in een ander driecijferig getal dat nog steeds geen palindroom was. We moesten het proces nog twee keer herhalen om uiteindelijk bij een viercijferig getal uit te komen dat ook een palindroom was.

De vraag: Wat was het driecijferig getal waarmee we de tweede keer begonnen zijn?

Het antwoord: Klik hier!

Rennen op de Roltrap ★★

Puzzel

Je loopt omhoog op een roltrap met een snelheid van 1 trede per seconde. Na 50 stappen ben je aan het eind. Je draait je om en rent met een snelheid van 5 treden per seconde omlaag. Na 125 stappen ben je weer aan het begin van de roltrap.

De vraag: Hoeveel stappen heb je nodig als de roltrap stil staat?

Het antwoord: Klik hier!

Deze website maakt gebruik van cookies. U geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u meer informatie, bekijk dan ons cookiebeleid.