Een korte inleiding Cookiebeleid

Stokjes, Munten & Meer...

De puzzels zijn gemarkeerd met sterren (*) die de moeilijkheidsgraad van de betreffende puzzel aangeven.

terug naar de hoofdpagina

Copyright © 1996-2016. RJE-productions. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gepubliceerd, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de auteurs.

Vierkanten Verstoppen *

Hier zie je vijf gelijke vierkanten.

Puzzel

De Vraag: Kun je hier drie vierkanten van overhouden door slechts drie stokjes weg te nemen?

Het Antwoord: Klik hier!...

Nog een Vraag: Hier zie je zes gelijke vierkanten.

Puzzel

Kun je hier drie vierkanten van overhouden door vijf stokjes weg te nemen?

Nog een Antwoord: Klik hier!...

En nog een Vraag: Kun je slechts twee volledige vierkanten overhouden door twee stokjes weg te nemen uit het patroon hieronder?

Puzzel

En nog een Antwoord: Klik hier!...

De Vierde Vraag: Kun je slechts twee volledige vierkanten overhouden door acht stokjes weg te nemen uit het patroon hieronder?

Puzzel

Het Vierde Antwoord: Klik hier!...

De Vijfde Vraag: Kun je slechts zes vierkanten overhouden door acht stokjes weg te nemen uit het patroon hieronder?

Puzzel

Het Vijfde Antwoord: Klik hier!...

De Zesde Vraag: Kun je slechts drie vierkanten overhouden door zes stokjes weg te nemen uit het patroon hieronder?

Puzzel

Het Zesde Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Stoeien met Stokjes *

Zestien stokjes vormen acht gelijke driehoeken.

Puzzel

De Vraag: Kun je vier van deze driehoeken overhouden door vier stokjes weg te nemen?

Het Antwoord: Klik hier!...

Nog een Vraag: Dertien stokjes vormen acht driehoeken (zes kleine en twee grote).

Puzzel

Kun je drie driehoeken overhouden door drie stokjes weg te nemen?

Nog een Antwoord: Klik hier!...

En nog een Vraag: De negen stokjes hieronder vormen drie gelijke driehoeken.

Puzzel

Hoe kun je hier vier gelijke driehoeken van maken door twee stokjes te verplaatsen?

En nog een Antwoord: Klik hier!...

De Vierde Vraag: De achttien stokjes hieronder vormen dertien driehoeken (negen kleine, drie middelgrote en een groot).

Puzzel

Kun je slechts zeven driehoeken overhouden door drie stokjes weg te nemen?

Het Vierde Antwoord: Klik hier!...

De Vijfde Vraag: Deze dertien stokjes vormen zes driehoeken.

Puzzel

Kun je hiervan slechts drie driehoeken overhouden door vier stokjes weg te nemen?

Het Vijfde Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Stokjes Schuiven! *

De Vraag: Kun je de vijf stokjes zo herschikken dat ze twee gelijke driehoeken vormen?

Puzzel

Het Antwoord: Klik hier!...

Nog een Vraag: Kun je vijf driehoeken maken door de negen stokjes hieronder te herschikken?

Puzzel

Nog een Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Stokjes-Spiraal *

Deze vijftien stokjes vormen een spiraal.

Puzzel

De Vraag: Kun je deze spiraal in twee vierkanten veranderen door precies drie stokjes te verplaatsen?

Het Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Als een Vis in 't Water **

Hier zie je een vis die naar links zwemt.

Puzzel

De Vraag: Kun je de vis naar rechts laten zwemmen door slechts drie stokjes te verplaatsen?

Het Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Springen & Stapelen **

Hieronder zie je tien munten op een rij. De bedoeling is om vijf stapeltjes van twee munten te maken. Om een munt boven op een andere te kunnen leggen, moet je echter met die munt over twee andere munten heen springen (dit kunnen twee munten naast elkaar zijn, maar ook twee reeds gestapelde munten!) Je mag alleen springen met nog niet gestapelde munten.

De Vraag: Hoe kan dit worden gedaan?

Een Hint: Door op de kleine pijlen te klikken kun je met de munten in de gewenste richting springen.

Het Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Draai de Driehoek **

Hier zie je een driehoek gemaakt van tien munten. De driehoek wijst naar boven.

Puzzel

De Vraag: Hoe kun je de driehoek naar beneden laten wijzen door slechts drie munten te verplaatsen?

Het Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Stormschade **

Boerin Janneke houdt zes varkens in zes hokken van dezelfde grootte, die gemaakt zijn van dertien houten hekken.

Puzzel

Op een nacht was er een hevige storm waarbij één van de hekken onherstelbaar beschadigd werd. Janneke heeft de overgebleven hekken zo gerangschikt dat de zes varkens nog steeds elk een eigen hok hebben van gelijke grootte.

De Vraag: Hoe heeft ze dit gedaan?

Het Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Huiswerk **

De Vraag: Kun je dit huis tekenen met één lijn (d.w.z., zonder de pen van het papier te halen) en zonder een reeds getekend stuk lijn te kruisen?

Puzzel

Het Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Erin of Eruit **

Hier zie je een glas gemaakt van vier stokjes. In het glas zit een munt.

Puzzel

De Vraag: Hoe kun je de munt uit het glas halen door slechts twee stokjes te verplaatsen?

Het Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Zomerse Zonnetjes **

Met de onderstaande vierkante kaartjes moet één groot vierkant gevormd worden. Twee kaartjes mogen echter alleen aan elkaar gelegd worden als de (halve) zonnetjes dezelfde kleur hebben.

Helaas, je browser ondersteunt geen HTML5. Je kunt deze puzzel daarom niet online met de muis oplossen. Print de puzzel en knip de stukjes uit.
Puzzel Puzzel Puzzel
Puzzel Puzzel Puzzel
Puzzel Puzzel Puzzel

De Vraag: Hoe kan dit gedaan worden?

Een Hint: Je kunt met de muis de kaartjes over het speelveld verslepen. Je kunt ook alle kaartjes tegelijk verplaatsen door het speelveld te "verslepen".

Het Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Geld door het Gat **

Neem een munt uit je portemonnee (een 1 euro of 2 euro stuk werkt het beste).

Neem een stuk papier en knip een cirkelvormig gat in het midden van het papier. Het gat moet net iets kleiner zijn dan de grootte van de munt (bijvoorbeeld een diameter van 80% van de diameter van de munt, zie het plaatje).

Puzzel

De Vraag: Hoe kun je de munt door het gat heen krijgen zonder het papier te scheuren of te knippen?

Het Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Zeshoekige Stokjesfiguur **

De twaalf stokjes vormen een zeshoekige figuur met zes driehoeken.

Puzzel

De Vraag: Kun je hiervan drie driehoeken maken door vier stokjes te verplaatsen?

Het Antwoord: Klik hier!...

Nog een Vraag: Kun je, beginnend met dezelfde zeshoekige figuur, vier gelijke ruiten maken door precies drie stokjes te verplaatsen?

Nog een Antwoord: Klik hier!...

En nog een Vraag: Kun je, beginnend met dezelfde zeshoekige figuur, vier gelijke ruiten maken door precies vier stokjes te verplaatsen?

En nog een Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Vierkanten Vormen **

Twaalf stokjes vormen vier gelijke vierkanten.

Puzzel

De Vraag: Hoe kun je hier drie gelijke vierkanten van maken door precies vier stokjes te verplaatsen?

Het Antwoord: Klik hier!...

Nog een Vraag: Twaalf stokjes vormen vier gelijke vierkanten.

Puzzel

Hoe kun je hier drie gelijke vierkanten van maken door precies drie stokjes te verplaatsen?

Nog een Antwoord: Klik hier!...

En nog een Vraag: Zestien stokjes vormen vijf vierkanten.

Puzzel

Hoe kun je hier vier vierkanten van maken door twee stokjes te verplaatsen?

En nog een Antwoord: Klik hier!...

De Vierde Vraag: Zestien stokjes vormen vijf vierkanten.

Puzzel

Hoe kun je hier vier vierkanten van maken door drie stokjes te verplaatsen?

Het Vierde Antwoord: Klik hier!...

De Vijfde Vraag: Twintig stokjes vormen zeven gelijke vierkanten.

Puzzel

Hoe kun je hier vijf gelijke vierkanten van maken door precies drie stokjes te verplaatsen?

Het Vijfde Antwoord: Klik hier!...

De Zesde Vraag: Door slechts twee stokjes te verplaatsen, kunnen deze drie gelijke vierkanten veranderd worden in vier gelijke rechthoeken.

Puzzel

Hoe moet dit gedaan worden?

Het Zesde Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Stokjes & Sterren **

Achttien stokjes vormen een ster met acht driehoeken (zes kleine en twee grote).

Puzzel

De Vraag: Hoe kun je vier kleine en twee grote driehoeken maken door slechts twee stokjes te verplaatsen?

Het Antwoord: Klik hier!...

Nog een Vraag: Kun je, beginnend met dezelfde ster, zes gelijke vierhoeken maken door precies zes stokjes te verplaatsen?

Nog een Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Verschillende Vormen **

Er zitten vier vierkanten in het patroon hieronder.

Puzzel

De Vraag: Hoe kun je vijf gelijke vierkanten maken door twee stokjes te verplaatsen?

Het Antwoord: Klik hier!...

Nog een Vraag: Hieronder zie je een zeshoek gevormd door zes stokjes.

Puzzel

Kun je deze zeshoek veranderen in twee ruiten door twee stokjes te verplaatsen en er één toe te voegen?

Nog een Antwoord: Klik hier!...

En nog een Vraag: Kun je vier gelijke driehoeken maken van het patroon hieronder, door precies vier stokjes te verplaatsen?

Puzzel

En nog een Antwoord: Klik hier!...

De Vierde Vraag: Twaalf stokjes vormen een vierkant en vier driehoeken.

Puzzel

Kun je hiervan drie vierkanten en één driehoek maken door zes stokjes te verplaatsen?

Het Vierde Antwoord: Klik hier!...

De Vijfde Vraag: Kun je twee vierkanten maken van het patroon hieronder, door vier stokjes te verplaatsen?

Puzzel

Het Vijfde Antwoord: Klik hier!...

De Zesde Vraag: Hoe kun je drie gelijke vierkanten maken, door in het patroon hieronder slechts drie stokjes te verplaatsen?

Puzzel

Het Zesde Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Rakende Stokjes ***

De Vraag: Hoe kunnen deze zes stokjes gerangschikt worden zodat elk stokje elk ander stokje raakt?

Puzzel

Het Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Munten Magie ***

Het patroon van munten links moet veranderd worden in het patroon rechts, door precies drie munten te verschuiven, waarbij aan het eind van elke verschuiving elke munt ten minste twee andere munten moet raken. De munten moeten over de tafel verschoven worden (munten mogen niet over elkaar heen schuiven).

Puzzel Puzzel

De Vraag: Hoe kun je dit doen?

Het Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Wiskundige Stokjes ***

De Vraag: Kun je de vergelijking hieronder kloppend maken door precies drie stokjes te verplaatsen?

Puzzel

Het Antwoord: Klik hier!...

Nog een Vraag: De onderstaande vergelijking klopt niet.

Puzzel

Hoe kan deze vergelijking kloppend gemaakt worden, zonder ook maar één stokje te bewegen?

Nog een Antwoord: Klik hier!...

En nog een Vraag: In de onderstaande vergelijking ontbreken nog drie stokjes.

Puzzel

Waar moeten de ontbrekende drie stokjes geplaatst worden om de vergelijking kloppend te maken?

En nog een Antwoord: Klik hier!...

De Vierde Vraag: In de onderstaande vergelijking ontbreken nog vier stokjes.

Puzzel

Waar moeten de ontbrekende vier stokjes geplaatst worden om de vergelijking kloppend te maken?

Het Vierde Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Solitair ***

In dit spel zijn er 32 schijven op een speelbord met 33 velden. Je mag over een schijf heen springen, als er een vrij veld direct achter deze schijf is. Je mag horizontaal of verticaal springen. Elke schijf waarover gesprongen is, wordt verwijderd van het speelbord. Het doel van dit spel is om precies één schijf in het midden van het speelbord over te houden.

De Vraag: Hoe kan dit worden gedaan?

Een Hint: Door op de kleine pijlen te klikken kun je met de schijven in de gewenste richting springen.

Het Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Trucs met Stokjes ***

De Vraag: Kun je negen maken door deze drie stokjes te verplaatsen?

Puzzel

Het Antwoord: Klik hier!...

Nog een Vraag: Kun je veertien maken door deze vijf stokjes te verplaatsen?

Puzzel

Nog een Antwoord: Klik hier!...


terug naar de index


Lastige Stokjes ***

De Vraag: Kun je de negen stokjes zo herschikken dat ze een patroon vormen met drie vierkanten?

Puzzel

Het Antwoord: Klik hier!...

Nog een Vraag: Deze twaalf stokjes vormen vijf vierkanten (vier kleine en een groot). Hoe kun je zeven vierkanten maken door twee stokjes te verplaatsen?

Puzzel

Nog een Antwoord: Klik hier!...

En nog een Vraag: Kun je met slechts zes stokjes vier gelijke driehoeken maken, van dezelfde grootte als de driehoeken hieronder?

Puzzel

En nog een Antwoord: Klik hier!...

De Vierde Vraag: Kun je deze acht stokjes zo herschikken dat ze twee vierkanten en vier driehoeken vormen?

Puzzel

Het Vierde Antwoord: Klik hier!...

De Vijfde Vraag: In de figuur hieronder zitten zes gelijke vierkanten.

Puzzel

Kun je hiervan een figuur met drie vierkanten maken door vier stokjes te verplaatsen?

Het Vijfde Antwoord: Klik hier!...


terug naar de indexCopyright © 1996-2016. RJE-productions. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gepubliceerd, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de auteurs.
Deze website maakt gebruik van cookies. U geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u meer informatie, bekijk dan ons cookiebeleid.Ga verder